que fem? 


Demolició amb mitjans mecànics 

 Disposem d'un ampli parc de maquinària, amb capacitat per a poder executar tot tipus de demolicions mecàniques amb la màxima garantia de professionalitat.Desamiantat 


Enderrocs, disposa de personal tècnic i operaris qualificats per dur a terme els treballs de desmuntatge i retirada de materials que continguin amiant, tant material friable com no friable, segons Reial Decret 396/2006. S'inclou la tramitació, el transport i la gestió final del residu. 


Demolició amb mitjans manuals / buidatge d'interiors 

Quan per circumstàncies concretes no és possible la demolició mecànica, disposem de personal especialitzat en la demolició manual, executant els treballs amb la màxima garantia, rapidesa i eficiència. 

Desballestament industrials 

Per a la realització d'aquest tipus de treballs, disposem d'equips d'oxitall i maquinària amb cisalles hidràuliques de les marques més reconegudes del mercat. 

Oficina tècnica

Disposem d'oficina tècnica pròpia per a l'estudi i redacció de projectes, plans de seguretat, plans de gestió mediambiental, direccions tècniques d'obra, coordinació de seguretat, permanències i l'assessorament tècnic necessari per a la realització de qualsevol tipus de treball. 


Demolicions tècniques 


Estem capacitats, quan sigui necessari, per efectuar perforacions o talls d'estructures amb fils de diamant. A més quan per motius de seguretat no es poden fer treballs manuals de demolició o treballs amb maquinària mitjana o gran, disposem de robots de demolició dirigits per control remot, dotats d'elements com martell trencador o cisalla. 


Gestió de residus 

Ens encarreguem de la retirada, transport i de la gestió de materials de desconstrucció i de l'aïllament amb contingut d'amiant, als seus corresponents abocadors; també gestionem qualsevol residu tòxic o perillós, així com el tractament de materials o terres contaminades. Recuperació i gestió de metalls en desballestaments de maquinària i instal·lacions que solen acompanyar a la demolició.

¿TE GUSTA NUESTRO TRABAJO?

Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. 

google-site-verification: google42b6ac36be0b6ecd.html